"KALİTE, BİTİŞ ÇİZGİSİ OLMAYAN BİR YARIŞTIR."

Hakkımızda

21 yüzyılda hızlı bir şekilde küreselleşen dünyamızda ve bu küreselleşme sürecine  uyum sağlayan Türkiye’ mizde bu değişime ayak uydurmak için, inovasyona uyarak ve nano teknolojileri kullanarak 2003 yılında Pamukkale Pano adıyla pano imalatına başladık.


“Kalite bitiş çizgisi olamayan bir yarıştır” sloganımıza uyarak 2500m2 kapalı alanlı fabrikamızda, kurmuş olduğumuz yüksek teknolojiye haiz çevreye duyarlı, ekolojik makine parkımızla imalatımıza devam etmekteyiz. 


Hızlı bir değişimin yaşandığı dijital çağda, eğitilmiş kadroların daha iyi ve kaliteli hizmet vereceğine inandığımızdan bizden sonraki kuşağa da eğitimlerini aldırıp güzel ülkemize, güzel dünyamıza 37 yıllık birikimimizle, sürdürülebilir bir şekilde üretimlerimize
devam etmek istiyoruz. Tabi k; bu heyecanlı yolculukta bizlere maddi ve manevi destekleyenlere de şükranlarımızı arz ediyoruz.